Rastliny ako sprievodcovia

Rastliny ako osobný sprievodcovia životom

Medzi rastlinami (a tým samozrejme aj stromami) a ľuďmi existuje veľmi úzky vzťah. Základné prepojenie stojí na procese fotosyntézy, pri ktorej v rastlinách vzniká kyslík, ktorý je pre naše prežitie nevyhnutný. Na druhú stranu naším dýchaním vzniká zase oxid uhličitý, ktorý je nevyhnutný pre prežitie rastlín.

Rozdiel je iba v tom, že my by sme bez kyslíka, ktorý produkujú rastliny, neprežili, rastlinám by stačil oxid uhličitý z atmosféry. Ďalším faktom je, že rastliny tvoria 99% biomasy Zeme a v podstate všetka naša prírodna potrava pochádza z rastlín, alebo zo zvierat, ktoré sa živia rastlinami (alebo také zvieratá lovia).

Ľudia sa dnes k rastlinám navracajú, napríklad tzv. liečivé byliny sú dnes “in”, len si mnoho ľudí stále neuvedomuje, že často v rastlinách hľadajú len inú náhražku za “modernú” medicínu. Chemické zloženie rastlín zameníme za lieky, čo je určite krok vpred, dochádza tak aj k zlepšeniu stavu a uzdraveniu, ale nie na úrovni celej bytosti, stále ide iba o potieranie prejavov toho, čo chorobu, alebo inú životnú “ťažkosť” spôsobilo. Ak nedôjde k uzdraveniu na všetkých úrovniach, neskôr sa nevyliečená podstata v našom živote prejaví znovu rovnaným, alebo iným spôsobom.

Všeobecne je medzi nami a rastlinami prijímaný vzťah fyzický, kedy rastliny nášmu telu dodávajú niečo, čo pomáha nášmu fyzickému telu získať potrebné živiny a chemické látky, navracať vnútornú rovnováhu, harmonizovať, čistiť, uvoľniť. Môžu to byť samotné rastliny, bylinné čaje, tinktúry, najrôznejšie bylinné prípravky. Éterické čiže esenciálne oleje sa bežne používajú ako na harmonizáciu tela, tak emócie, podobne tomu je tiež u kvetových esencií. Aj napriek tomu väčšina ľudí pri liečení rastlinami – v akejkoľvek podobe – nevníma rastliny ako bytosti, ktorými sú, a nie je tak otvorená ďalším možnostiam spoluprácie s nimi.

Rastliny sú stále a priamo prepojené so zdrojom aj Matkou Zemou, majú vysoko liečivé schopnosti a dokážu nám pomôcť liečiť naše fyzické telo, myseľ i emócie na úrovni príčin. Nedeje sa tak však “samo”, automaticky. Nestane sa tak, keď vnímame rastlinu iba ako prostriedok k uzdraveniu, ako súhrn chemických zložiek – ako len niečo “prírodnejšie” ako liek. Rastliny sú rovnako ako my multidimenzionálne bytosti a je možné s nimi nadviazať vzťah na rôznych úrovniach.

Hoci rastliny niektorí ľudia môžu vnímať ako pasívne organizmy, opak je pravdou. Rastliny sú organizmy vysoko vnímavé a citlivé, ktoré dokážu spracovávať informácie a komunikovať ako vzájomne medzi sebou, rovnako tak s nami. Všetky živé bunky – či ľudské, zvieracie, alebo rastlinné – vyžarujú tzv. biofotóny, ktorým sa tiež hovorí svetelné lúče, svetelné informácie, alebo jednoducho svetlo či éter. Práve toto svetlo nám umožňuje komunikovať a ovplyvňovať sa navzájom na mnohých úrovniach ako medzi ľuďmi, tak medzi ľuďmi a zvieratami, či ľuďmi a rastlinami. To začína v posledných rokoch potvrdzovať tiež veda a tým odkrýva to, čo sa v mnohých prírodných kultúrach vedelo a s týmto poznaním rastliny tiež vnímali – vnímali ich ako učiteľa a podľa toho k nim tiež pristupovali – s úctou.

Vďaka rezonancii a vibračnej povahe svetla, vôní a zvukov nám môžu rastliny v rôznej podobe pomôcť uzdraviť sa na úrovni tela fyzickej, mentálnej aj emočnej. Dokážu nás pozdvihnúť na duchu a pomáhajú prejasniť a zjemniť naše vnímanie a prepojenie so sebou, so svojou intuíciou, so svojim srdcom. Rastliny v sebe snúbia všetky základné elementy, pomáhajú nám ich vnímať aj v sebe, pracovať s nimi a tým dokážu pomôcť aj s tvorením v hmotnom svete ako takom. Rastliny môžu byť našimi sprievodcami, pomocníkmi aj učiteľmi na ceste k novému spôsobu života na našej krásnej planéte Zeme Matke – Gaie. Rastliny nám môžu pomôcť ísť cestou svojho srdca.

S rastlinami spolupracujem veľmi rada a vo forme éterických (esenciálnych) olejov, nám účinne pomáhajú tiež pri prepise limbického odtlačku. V klube Harmony with heart sa otvárame vedomej spoluprácie s nimi.

www.prirodnoucestou.sk

Pridaj komentár