Pri všetkých platených konzultáciách/výkladoch pracujem s energetickým odtlačkom konkrétneho človeka. Nejde teda o nejaké všeobecné odporúčania, ktorých je plný internet (aj tieto stránky). K prepojeniu s vašim aktuálnym energetickým odtlačkom potrebujem poznať Váš dátum narodenia a celé meno. U otázok týkajúcich sa detí to isté tiež od rodičov.

Za samozrejmosť považujem diskrétnosť, rovnako ako ochranu osobných údajov a zverejnených informácií.

Aj v prípade, že je súčasťou výkladu iná osoba, ako osoba, ktorá o výklad žiada (alebo rodič maloletého dieťaťa), vždy je výklad zameraný na toho, kto si výklad pre seba objednal – môjho klienta. Prípadným ďalším ľuďom v “príbehu” klienta sa venujem len v previazaním s energetickým odtlačím klienta, teda riešime klienta, nie iné osoby (vrátane partnerského výkladu).

Mamičkám (či oteckom) na materskej dovolenke, študentom či ľuďom vo finančne zložitej situácii môžem ceny individuálne znížiť.

1. Poradenstvo ohľadom výživy, doplnkov stravy, esenciálnych olejov:

zadarmo

základné, všeobecné, bez prepojenia s energetickým odtlačkom

2. Výklad aktuálneho energetického odtlačku:

Výklad energetického odtlačku odkrýva nevedomé vzorce myslenia a emočné odtlačky, ktoré sa viažu na určitú situáciu alebo životnú oblasť a ukazuje možnosti riešenia.

1 otázka/1 osoba: 22, – Eur, člen Klubu 15 – Eur (stručný výklad)

1 otázka/1 osoba: 33, – Eur, člen Klubu 26, – Eur (podrobnejší výklad)

2 otázky/alebo 2 osoby: 44, – Eur, člen Klubu 37, – Eur (napr. partnerský výklad)

3 a viac otázok/alebo 3 a viac osoby: 55, – Eur, člen Klubu 48, – Eur (napr. v rámci rodiny)

3. (Ne)pravidelné výkladové konzultácie:

Výkladové konzultácie môžu nadväzovať na výklad energetického odtlačku a venujú sa konkrétnym témam. Komunikácia prebieha najčastejšie prostredníctvom mailu alebo podľa dohody, vždy v prepojení s vašim aktuálnym energetickým odtlačkom.

jednorazová 15, – Sk

• 59, – Eur za 5 výkladových konzultácií za mesiac

• 92, – Eur za viac ako 5 výkladových konzultácií za mesiac

4. Intuitívne kryštáloterapie, aromaterapia:

podľa dohody

(k cene sa pripočítavajú prípadné poplatky banky, v prípade platby z FIO účtu poplatky zadarmo)

Ukážka výkladu:

Ďakujem tazateľke so súhlasom uverejniť výklad pre ňu aj jej následnú okamžitú reakciu. Témou bolo váhania medzi voľbou nakladateľstva pre vydanie knihy.

Výklad: Stretnutie týchto ponúk nie je “náhodné”, je úplne zjavné, že celá táto “pochybujúca akcia” predstavuje pre tvoj život možnosť zmeny, pozitívne. Samotné tvoje rozhodnutie v tejto oblasti totiž symbolizuje príležitosť vstúpiť do ďalšej úrovne…do tvojej ďalšej úrovne…, každopádne má tvoje súčasné rozhodovanie aj oveľa hlbšie významy.

Nakladateľstvo č. 1 tebe neprišlo do cesty bezdôvodne. Práve vďaka nemu si môžeš oveľa lepšie uvedomiť a ujasniť svoje túžby, čo chceš. Práve vďaka tomuto nakladateľstvu si sa dostala do určitej krízy, keď máš pocit, že si tak trochu v pasci. Vyvolalo v Tebe obavy, pochybnosti a nerozhodnosť, ktorá Ti má ale zrkadliť iba svoje vlastné zábrany a obavy. Potlačuješ v sebe niečo veľmi cenné a to “niečo” má úzku spojitosť s Tvojimi významnými osobnostnými rysmi.

Nakladateľstvo č. 1 sa objavilo práve preto, aby si si v sebe mohla lepšie ujasniť isté veci, ktorým dávaš dôležitosť a či je niektorým dobré takú dôležitosť dávať a či naopak niektoré by si nezaslúžili tej dôležitosti viac… Nejde ani tak v tomto prípade o tú knihu ako takú, ale aj o tvoju budúcu ďalšiu tvorbu.

Nakladateľstvo č. 1 by v tomto smere mohlo v tebe postupom času vyvolávať stále intenzívnejší pocit, že nie si, alebo nemôžeš byť úplne slobodná. Ide čisto o pocit vnútornej slobody, úprimnej radosti z práce a tiež tej chuti a harmonicky plynúce tvorby.

Neviem, či je toto nakladateľstvo to jedno, kde musíš niečo investovať, či ale áno, tak tým skôr NIE…

Nakladateľstvo č. 2 je pre Teba skvelou príležitosťou. Tým nie je teraz priamo myslené, že sa vďaka nemu stane z knihy bestseller, ale ladí s Tvojou cestou a hlavne s možnosťou Tvojho osobného rastu. Najmä Ti môže spolupráca s ním pomôcť na ďalších Tvojich projektoch, pomôže Ti tiež ujasniť si niektoré Tvoje pochybnosti, ktoré súvisia s Tvojimi umeleckými sklonmi, možno vďaka tejto spolupráci začneš pracovať ešte na niečom ďalšom, pre Teba možno zdanlivo novom, ale možno naopak oprášíš aj niečo, čo si kedysi (napríklad aj veľmi dávno) z najrôznejších dôvodov odložila.

Táto cesta Ti dá veľa zaujímavých impulzov k ďalšej tvorbe, ale aj Ti ľahšie umožní hmatateľné výsledky. Ak bolo toto nakladateľstvo tým, v ktorom sa malo niečo investovať, tak tým skôr ÁNO…

A práve vďaka nakladateľstvu č. 1 a pochybnostiam o “správnej” voľbe môžeš dospieť tam, kde si chcela byť, akým smerom si sa chcela vydať. Súvisí to nielen s knihou, ale aj ďalšími oblasťami života…niečo Ťa niekde drží späť a bojíš sa vykročiť smerom, ktorý cítiš, že je správny, aj keď rozumové argumenty môžu byť iné.

Reakcia tazateľky

Tie vogo Petro!!! Ty si v tomto taká dobrá! Úplne presné!

Dovysvetlím: V nakl. č.1 totiž povedali, žiadne obrázky a cover, že pripravia oni. Ale bolo by to ľahšie, páčil sa mi ale systém 3 editorov. Č. 2, keď som videla prvýkrát tu stránky tak som si hovorila, to je presne ono, To by som chcela. Chcú moje obrázky, môj cover, moju fotku, teda viac zo mňa a teda aj tú investíciu. Čo ako som sa bavila s ľuďmi z brandže, nie je až také prekvapivé.

Je to aj moje vibračné meradlo. Keď som posielala rukopisy do 1, posielala som ich strašne veľa a keď som posielala do 2, tak som si povedala, “Dievča, keď toho posielaš toľko, neveríš si. Pošli jednu a ver. Do hodiny som mala odpoveď.

Ja Ti tak veľmi ďakujem! Fakt Ťa to až ofúkne ako moc! Takto dobrý výklad som ešte nevidela!


V prípade záujmu sa na mňa s dôverou obráťte na môj mail: Petra@PrirodniCestou.cz

Teší sa Petra.

Pridaj komentár