Klub Harmony with heart

Schopnosť vnímať a porozumieť svojmu srdcu – svojej intuícii, máme všetci. Málokto z nás však bol vychovávaný tak, aby svoju prirodzenú schopnosť intuitívneho vnímania rozvíjal. Schopnosť byť v spojení s intuíciou a jej vedenie prepojiť s bežným životom úzko súvisí s našimi emóciami a pocitmi (čo nie je jedno a to isté) a tým, ako s nimi dokážeme spolupracovať.

Klub Harmony with heart je priestor, ktorý pomáha obnoviť a objasniť prepojenie s intuíciou a povzniesť do vibrácií „srdcových“ pocitov, aj sa učiť otvoriť posolstvo emócií skrze múdrosť a rezonanciu s rastlinami.

Srdcové pocity sú pocity tvoriaci v nás okamžite rezonujúce vlnu, ktorá harmonizuje našu nervovú sústavu a pomáha nám vnímať svoje skutočné potreby a využívať svoju energiu k ich napĺňaniu. Cesta k týmto srdcovým pocitom vedie cez otváranie sa schopnosti vnímať svet (sám seba, situáciu, vzťah,…) bez emočných odtlačkov a vzorcov myslenia a správania z nich prameniace. Inými slovami ide o cestu od emočných odtlačkov ku emocionálnemu mieru. Emocionálne mier je to isté, čo niekto nazýva bytím v prítomnosti, a práve vtedy sme otvorení vnímaniu a porozumeniu svojej intuície.

Nejde však len o to, aby sme svoju intuíciu vnímali a rozumeli jej, ale aj, aby sme dokázali všetko prepojiť so svojím každodenným životom.

Existuje niekoľko spôsobov, ako povzniesť svoje vibrácie, ale udržať si ich, býva ťažšie – práve kvôli emočným otlačkom, ku ktorým sme nevedome pripútaní a ovplyvňujú naše myslenie a správanie.

V klube Harmony with heart sa otvárame múdrosti a liečivým vibráciám rastlín, ktoré môžu byť našimi citlivými sprievodcami na ceste k intuícii, emocionálnemu pokoju, aj pomocou pri odpútavaniu sa od emočných odtlačkov.

Cena:

Základná: 207,- eur

Pre Bewit: 124,- , 83,- lebo 41,- eur

Časti klubu:

1. Intuitívna aromaterapia

prepojenie s intuíciou, s rastlinami, s vibráciami svojho srdca, podpora zámerov, vízií

2. Prepis limbického odtlačku

 

Kategórie Aromaterapia | Napísať komentár

Pridaj komentár