Nezaradené

On-line kurz: Špirály života

Špirály života sú venované sebapoznávaniu a ich zámerom je inšpirovať ku novému vnímaniu sámého seba i svojho života.

Kostrou špirál života je náš energetický systém – tzv. čakry. Hoci čakry nie sú fyzické, týkajú sa fyzických, mentálnych, emocionálnych aj duchovných aspektov našej bytosti a priamo spájajú našu myseľ s telom.

Čakrový systém je štruktúra, ktorá pre nás môže byť akousi záchrannou aj podpornou sieťou, aj jasne vypovedúvajúcim zrkadlom. Systém čakier pre nás môže byť veľkou podporou a pomocou pri liečení fyzického tela, pri riešení situácií zo všetkých životných oblastí aj pri prepojovaní s intuíciou.

Čakry nám zrkadlí všetko, čím si vedome, aj nevedome tvoríme svoj život.

Ak ste sa doteraz o čakry nezaujímali – nevadí, ak áno – tiež nevadí. S témami všetkých čakier sa stretávame celkom prirodzene vo svojich životoch všetci.

Základom pre život na Zemi je schopnosť prežitia. Ľudia chcú od života však viac než “len” prežiť, chcú sa cítiť dobre, chcú vyjadriť sami seba spôsobom, ktorý ich napĺňa na všetkých úrovniach svojej bytosti. Skôr či neskôr každý dôjde k myšlienkam typu – aký zmysel má to, čo robím? Môj život, moja práca, moje vzťahy? Všetky nás to vedie spoznať “zákulisie” toho všetkého, “hlbší zmysel”. Niekto sa o také veci zaujíma viac, niekto menej, všetko je v poriadku, každý máme svoju vlastnú cestu a nie ciest lepších a horších.

V prvom článku každej špirály sa budem venovať možnostiam konkrétne čakry, súvisiacim emočným odtlačkom, myšlienkovým vzorcom a základným otázkam. V pokračovaní sa zameriam rôzne témy súvisiace s danou čakrou aj jej harmonizácie.

V prípade záujmu o prepojenie s vaším vlastným životom si môžete nechať urobiť výklad súčasného energetického odtlačku, kde sa vám môžem venovať individuálne.

Špirály života zahŕňajú základ pre život otvorený k vnímaniu a nasledovanie svojej duše skrz intuíciu. Ak sme však k sebe naozaj úprimní, zistíme, že žiť stále a vo všetkých oblastiach života v rámci vlastnej “osobnostne-duchovnej” integrity, nie je vždy ľahké a v podstate stále sú súčasťou nášho života i nevedomé záležitosti, ktoré sa nám odkrývajú postupne. Všetko sa točí v špirálach – nie je tomu teda tak, že by sme mali “jasno” trvalo, je to zábava na celý život.

Špirály života si môže každý prechádzať svojím vlastným tempom a k témam sa opakovane vracať. Časť Spiral je alebo bude voľne prístupná, časť je prístupná len členom klubu Harmony with heart.

Úvod

Ak vám prídu niektoré veci v úvodných článkoch alebo potom aj v niektorých kapitolách špirál príliš “duchovné”, zložité, alebo budete mať niekedy pocit, že ničomu nerozumiete a ste skrátka “mimo”, nič si z toho nerobte. Podstatou je otvorenie sa tomu, že nie sme len fyzické telo a to, čo už je vo fyzickom tele a svete prejavené, má svoju energetickú predlohu. A práve čakerní systém nám pomáha túto energetickú predlohu vnímať, liečiť a vedome s ňou spolupracovať v súlade s naším srdcom. Popisy toho môžu pôsobiť niekedy zvláštne, najmä, či sa tejto oblasti ešte len otvárate. Vlastný prežitok, či precítenie nám dá samozrejme viac ako tisíc slov.

Úvod

On-line test 7 základných energetických centier – čaker.

Úvod do systému čaker.

“Zloženie” ľudskej bytosti.

Fyzické verzus éterické telo.

Energia a jedlo. 

Špirály života: 1. Dôvera v život (1. čakra)

Prežiť alebo žiť?

Von z bludného kruhu.

Pocity (ne)dostatku a (ne)dôvery.

Zdravie a 1. Čakra.

Jedlo a živiny pre zdravé fungovanie 1. Čakry.

Proces “zhmotnenia”.

Oživenie a výživa cieľov/vízií.

Harmonizácia 1. Čakry.

Element krajiny – uzemnený život.

Špirály života: 2. Emocionálnae sloboda (2. čakra)

Princíp slasti.

úvod do sveta emócií

od priraditeľných emócií k emocionálnemu mieru

von z emocionálne krízy

šťastie bez berliček

vina, stud a ozdravný program

ako odstrániť masky

kreativita – nástroj ženskej energie

vzťahy I. – (ne)transparentné vnímania

vzťahy II. – intuícia (vyššie ja)

vzťahy III. – partnerské vzťahy

liečivý dotyk

vedomá sexualita

element voda – vodné pohladenie

Špirály života: 3. Osobná identita (3. čakra)

umenie zamerať sa a rozlišovať

vôľa ako nástroj zmeny

regulácia vnútorného ohňa

voľba sprievodca

prečo voliť intuíciu ako sprievodca

komunikačné kanály medzi intuíciou a mysľou

ctiť svoje hranice

spolutvoření duší

zodpovednosť

element oheň – dar od slnka

Špirály života: 4. sebaprijatia (4. čakra)

vysielať a prijímať energiu z centra lásky

láska pod podmienkou

láska bez podmienok

láska a rovnováha

trojica vzťahov

odpustenie sebe a iným

liečenie vzťahov

nový stav vedomý – raj na zemi

nájdenie cesty srdca

element vzduch – dych je život

Špirály života: 5. sebavyjadrenia (5. čakra)

brána k nášmu vedomiu

rozšírené možnosti komunikácie

komunikácia bez ochranných štítov

rezonancie a sila vibrácií

vyjadrená tvorivosť v hmotnom svete

realizácia vízie

Akáša

vyjadrite svetlo svojej duše

vnútorné transformácie a bod príťažlivosti

most do novej éry

element éter

Špirály života: 6. Jasnosť (6. čakra)

hranice rozumu

schopnosť vizualizácie

jasnozrivosť

ako rozvinúť funkcie tretieho oka

aura

medzi svetmi

Boh je svetlo

harmonizácia čakier

channeling nielen nefyzických bytostí

Gaia milujúci a milovaná

tanec energií

element svetlo

Špirály života: 7. Zjednotenie (7. čakra)

vedomie – prameň myšlienok

prepojenie s intuíciou v bežnej prevádzke

prebudený človek v novom svete

život ako meditácia

duše

hranice osobného Ja

plný pohár

vesmírne semienká

Pridaj komentár