Rastliny ako sprievodcovia

Éterické oleje a jemnohmotná energia versus realita všedných dní

O úzkom prepojení ľudí a rastlín som už písala v článku Rastliny ako osobný sprievodca životom. Rastliny môžu nielen dodať liečiva nášmu telu, či upokojiť naše emócie, môžu nám tiež odovzdávať informácie, ktoré nám pomôžu pri riešení najrôznejších životných situácií.

Rastliny nám môžu pomôcť pri sebapoznávaniu, vnímaniu svojich myšlienkových vzorcov a emočných odtlačkov a môžu nám pomôcť vnímať svoje vnútorné vedenie – svoju intuíciu. Môžu nám pomôcť uvádzať fyzické, mentálne a emočné telo i celý náš život do rovnováhy. Môžu byť našou oporou pri rozhodovaní i pri všetkých fázach realizácie nejakého nášho zámeru. Prepojením s rastlinami sa môže naše vnímanie rozšíriť za hranice našej mysle, prepojenie sa s našou intuíciou, kde sa otvárame svetelnej rezonancií a jemnohmotným energiám. Rastliny zároveň pomáhajú udržať sa “nohami na zemi” a harmonicky prepojiť to “hore” s tým “dole” a opačne.

Pre spojenie s rastlinami nie je dokonca ani potrebné byť s rastlinou v priamom kontakte – v žiadnej fyzickej podobe. Základom je ochota a schopnosť vnímať jej svetlo. Ale keďže žijeme vo fyzickom svete, je prirodzené, keď s rastlinami v rôznych formách sme, keď sa nimi obklopujeme, alebo s nimi pracujeme – keď sú súčasťou nášho jedálnička, pijeme bylinný čaj, prechádzame sa v prírode, éterickým olejom sa masírujeme, alebo sa na chvíľu zastavíme a meditujeme s arómou náramkom atď. Fyzická podoba rastliny pre prepojenie s ňou síce nie je nutnosťou, pravdepodobne sa však do nej zamilujete a budete chcieť byť v blízkosti rastlín v rôznych formách.

S rastlinami sa môžeme prepojiť rôznymi spôsobmi a cez ich rôzne formy. Neverte, že jedna forma rastliny je lepšia ako iná, otvoríte skôr stavidlá svojej mysle a nechajte sa viesť svojou intuíciou. Ja osobne sa okrem priameho kontaktu v prírode veľmi rada prepájam s rastlinami skrze éterické oleje – buď cez čisté éterické oleje, alebo v kombinácii s olejmi rastlinnými. Milujem tiež stromy a drevo, ktoré s éterickými olejmi tvorí úžasne harmonické spojenie. To isté cítim tiež v spojení éterických olejov s kryštálmi. Éterické oleje je ale možné prepojiť v podstate s čímkoľvek.

Rastliny nám všeobecne dokážu cibriť naše jemnohmotného vnímanie. U éterických olejov je to najmä skrz náš čuch. Rodíme sa s vysoko rozvinutou schopnosťou čuchu. Deti rozoznajú svoju matku veľmi skoro po pôrode podľa jej špecifickej vône a dokážu podľa nej aj “vycítiť” emocionálne rozpoloženie. Čuch je hlavným zmyslom, ktorým si v ranom detstve aktivujeme či liečime tzv. emočné odtlačky z predchádzajúcich vplyvov, pretože práve náš čuch nás priamo prepája s našim limbickým systémom. Naša schopnosť vnímať a rozlišovať vôňe často postupne stráca na intenzite, čo súvisí aj s tým, ako sa nevedome vzďaľujeme od jemnohmotného vnímania a slabne naša otvorenosť “cítiť” – nielen rôzne arómy.

O vysokej hodnote a mnohaúrovňového vplyvu éterických olejov sa vie už tisíce rokov. Dodnes nepoznáme všetky dôvody, prečo rastliny vlastne éterické oleje vytvárajú. Medzi tie známe patrí napríklad to, že sa jedná o ochranu rastlín pred mikróbami, plesňami atď., čo je jedna z prevencií proti dehydratácii, základ pre samoregeneračné schopnosti, či vytváranie energetických rezerv. Vďaka éterickým olejov rastliny tiež lákajú pre seba tie prvé opeľovače. Aj vedci priznávajú, že všetky “funkcie” a šírka možností éterických olejov pre samotnú rastlinu nie sú zatiaľ objavené a objasnené, dôvodom sú tiež práve spomínané svetelné – éterické – informácie v nich obsiahnuté.

Ako som písala na začiatku – vnímanie jemnohmotných energií skrz intuíciu nemá byť útek do nadpozemsky ľahkého éteru, ale naopak zámer je spolu s jemnohmotnými energiami utvárať svoj “fyzický” život, s ich pomocou riešiť situácie a témy “všedných” dní. Je to ako dýchanie, ktoré je harmonickým tancom v dávaní a prijímaní, v pasivite a aktivite, v rámci a mimo. Éterické oleje nám môžu pomôcť rezonovať so svetlom v nás, s naším srdcom a tým nás vedú k zmenám v našich “skutočných” životoch. Éterické oleje môžu zosilniť hlas nášho srdca – zosilniť jeho vibrácie a čím viac nami prestupujú na “éterickej” úrovni, tým viac sa prejavujú aj na tej fyzickej.

www.PrirodnouCestou.sk

Pridaj komentár