Prepis limbického odtlačku

Prepis limbického odtlačku

Naše ľudské vedomie je utvárané mnohými faktormi. Je to rodina, v ktorej sme vyrastali, prostredie, v ktorom žijeme, školy, ktoré sme vyštudovali…je toho veľa a hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že rôzne programy, ktoré sme počas života preberali, nás zasa až tak príliš neovplyvňujú, opak je pravdou.

Všetko, čo vo svojom živote prežívame a s čím sa stretávame, má na nás vplyv a súvisí s jedinečnou cestou každého človeka. Od detstva sa učíme fungovať podľa rôznych programov – podľa toho, v akom prostredí sa nachádzame a s akými ľuďmi sme v kontakte. Pre každú životnú situáciu sú nám predkladané vzorce správania, ktoré nám majú náš život uľahčovať – a povedzme si to úprimne – aj nás cielene “formovať”. Celá rada vzorcov myslenia a správania sú uložené kdesi v nevedomí a my sa ich bojíme, alebo inak odmietame priznať, veľakrát o nich ani nevieme – či tak alebo onak, ovplyvňujú naše myslenie, správanie, naše voľby.

A prečo vlastne vzorce správania a myslenia máme? A prečo nám mnohokrát komplikujú život, keď by nám predsa mali pomáhať a zrýchľovať naše reakcie? A prečo je tak “ťažké” je meniť?

Vzorce prijaté od iných ľudí, alebo na základe rôznych spoločenských presvedčení nás v podstate vedú k uvedomovaniu si samých seba a tým k túžbe po zmene týchto zautomatizovaných vzorcov. Najskôr viete, že keď sa naše duše chystá zrodiť do hmotného tela, volí si lekcie, ktorými chce na Zemi prejsť, aby mohla rásť, získavať nové skúsenosti a cieľom prežitia týchto skúseností je nadobudnutie takýchto vedomostí, skúseností a zručností, ktoré nám pomôžu nájsť a praktizovať svoje poslanie. Každá duša pred svojím narodením “plánuje” (kvantovo, nie v našom “ľudskom” poňatí) tiež s ostatnými dušami, s kteromi sa vo svojom živote stretne.

Nejde o predurčenie osudu, ktorý je nemenný, ale skôr o nastavenie množstva synchronicity, ktorá nás vedie istým smerom. Na úrovni duše vieme, do akej rodiny sa narodíme a prečo. Vieme, čo prežijeme v detstve (ide o podstatu, nie o formu), vieme, aké emočné odtlačky – vzorce správania od svojich rodičov a rodiny prevezmeme a vieme a chceme sa s nimi musieť potom popasovať.

Tieto emočné odtlačky sa ukladajú v našom pamäťovom emočnom centrume – limbickom systéme, ktorý funguje ešte skôr, ako sa zaktivuje aj pamäť lineárne. Súhrnne sa emočné odtlačky sa nazývajú limbický odtlačok a sú korene všetkých vzorcov myslenia a správania, ktoré máme.

Sprievodca prepisom limbického odtlačku

Hoci sa niekedy tvrdí, že sa dá urobiť jednorazovo kompletný prepis limbického odtlačku (nazýva sa to rôzne, napríklad “vymazanie karmy”), tak osobne to tak necítim. Samotný prepis limbického odtlačku vám môže veľmi rozšíriť obzory a môžete vďaka nemu pocítiť hlboké sebauvedomenie, ale “prepíše” sa len to, na čo je človek pripravený. Ide v podstate o stály špirálovitý proces a “cieľom” nie je prepísať vzorca za iné, ale dokázať postupne odkrývať ďalšie vrstvy vzorcov, a miesto tvorenie nových vzorcov sa učiť porozumieť svojej intuícii a prepojiť ju so svojou mysľou a tým sa spojiť s energiu prítomnosti.

Prepis limbického odtlačku môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Ja vám môžem ponúknuť spôsob vhodný najmä pre tých, ktorým z akéhokoľvek dôvodu nevyhovujú hromadné akcie a chcú absolvovať prepis plne podľa svojich časových možností a potrieb. Prepis prebieha formou aktivačného rituálu, ktorý je možné si z časti upraviť tak, aby bol príjemný práve vám.

Pred prepisom sa venujeme práci s emočnými odtlačkami, myšlienkovými vzorcami a intuíciou, samotný prepis stojí na tzv. Majstrovských odtlačkoch z jednotlivých častí vzniku prepisu. Všetko je spracované tak, aby vami získaný materiál bol podporou nielen pred samotným prepisom, počas neho, ale aj kedykoľvek po ňom.

Prepis limbického odtlačku je súčasťou klubu Harmony with heart.

Pridaj komentár