Prepis limbického odtlačku

Naše ľudské vedomie je utvárané mnohými faktormi. Je to rodina, v ktorej sme vyrastali, prostredie, v ktorom žijeme, školy, ktoré sme vyštudovali…je toho veľa a hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že rôzne programy, ktoré sme počas života preberali, nás zasa až tak príliš neovplyvňujú, opak je pravdou.

Všetko, čo vo svojom živote prežívame a s čím sa stretávame, má na nás vplyv a súvisí s jedinečnou cestou každého človeka. Od detstva sa učíme fungovať podľa rôznych programov – podľa toho, v akom prostredí sa nachádzame a s akými ľuďmi sme v kontakte. Pre každú životnú situáciu sú nám predkladané vzorce správania, ktoré nám majú náš život uľahčovať – a povedzme si to úprimne – aj nás cielene “formovať”. Celá rada vzorcov myslenia a správania sú uložené kdesi v nevedomí a my sa ich bojíme, alebo inak odmietame priznať, veľakrát o nich ani nevieme – či tak alebo onak, ovplyvňujú naše myslenie, správanie, naše voľby.

Continue reading