Aromaterapia

Limbický systém a esenciálne oleje

57187381 - aromatherapy. woman stimulating her brain functions through inhaling the aroma of essential oils

Limbický systém je súčasťou plazieho mozgu, staršej embryologickej časti, ktorá sa ako jedna z prvých tvorí pri vývoji a rastu plodu. V tejto oblasti sa nachádza emočné centrum – centrum strachu, pocitov viny, hanby, emocionálneho ukladania a spracovania rôznych pocitových podnetov, fóbie, traumy či emocionálne polarizovaných vnútorných obrazov.

Hlavnými časťami limbického systému sú:

  • Centrálne postavenie má hypothalamus (hypotalamus), ktorý je kľúčový pre takmer všetky funkcie nášho tela. Je veľmi citlivý na prijaté informácie, je nevyhnuteľným zjednocujúcim centrumom, ktoré koordinuje informačné výstupy pre autonómny nervový aj hormonálny systém. Aj keď sa nervový a endokrinný systém líšia, jedno majú společné – obaja sú úzko prepojené práve s hypotalamom.
  • hippocampus (hypokampus) prevádza krátkodobú pamäť do dlhodobej pamäti a zaoberá sa priestorovou navigáciou. Umožňuje nám priestorovú orientáciu, uvedomenie ako sa orientovať v bežnom živote a to ako fyzicky, tak vnútorne.
  • amygdala (mandľovité teleso) je centrum vzruchu, ktoré spracováva pamäť na základe emocionálnych reakcií. Ukladá všetky informácie týkajúce sa emocionálnych udalostí, ku ktorým patrí strach, emocionálne reakcie, rôzne duševné otrasy – ovplyvňuje aj ich uvoľňovanie.

Limbický systém pracuje s našimi emóciami, náladou a pamäťou. Má zásadný vplyv na naše hlavné telesné koordinačné systémy – nervový a endokrinný a tiež na naše emócie a tým aj myšlienkové vzorce a vzorce správania.

V súvislosti s limbickým systémom je nevyhnutné spomenúť aj epifýzu (šišinku), ktorá je nazývaná tiež sídlom duše čiže tretie oko čiže intuícia. Ide o žľazu s vnútornou sekréciou, ktorá úzko spolupracuje s emočným centrom a podieľa sa na spracovanie emócií a emočných odtlačkov – plní funkciu prijímača intuitívneho vedenia a intuitívnych vhľadov. Ak sa stane pre nás tento prijímač dôveryhodným zdrojom, máme možnosť kedykoľvek získať informácie, ktoré nie sú ovplyvnené našimi vzorcami myslenia a skúsenosťami. Keď svojej intuícii otvoríme svoju myseľ bez snahy ju priohnúť práve podľa našich súčasných myšlienkových vzorcov či našich očakávaní, môžu k nám skrz intuíciu prúdiť ako “skvelé nápady”, tak nám intuícia jedinečným spôsobom pomáha vnímať svoje vzorce myslenia a správania a nekonať tak podľa emočných odtlačkov.

Či danú situáciu dokážeme vnímať intuitívne mysľou (myslenie prepojené s intuíciou) poznáme podľa toho, že stretnutie s niečím, čo nás skôr poburovalo alebo aj len vyvádzalo z rovnováhy (emočne nás nejako “rozhodilo), teraz vnímame s vnútorným pokojom a bez hodnotenia.

Na limbický systém má vplyv všetko, s čím sa stretneme a naše vedomé aj nevedomé (tie najmä) reakcie na to. Naopak limbický systém má zásadný vplyv na tieto naše reakcie.

Esenciálne – éterické oleje môžu pôsobiť cez limbický systém ako na fyzickej, psychickej a emočnej úrovni, tak aj na úrovni duchovného rozvoja, vnímanie myšlienkových vzorcov, emočných odtlačkov a prepájanie sa s intuíciou – v aktivácii intuitívnej mysli. V on-line kurzu Prírodné liečenie (ktorý pre vás pripravujeme) sa venujem éterickým olejom najmä z pohľadu terapeutických vlastností, v on-line kurzu intuitívna aromaterapia sa venujem prepojeniu sa s esenciálnymi olejmi na skrz intuíciu a spoluprácu s nimi.

www.PrirodnouCestou.sk

Pridaj komentár