Duchovné/psychické príčiny chorôb: Hrubé črevo

Stav nášho hrubého čreva odráža našu ne/schopnosť čeliť tomu, čo nám život prináša. V užšej rovine nie/schopnosť byť otvorený tomu, čo vyplýva na povrch z nášho nevedomia.

Hrubé črevo symbolizuje všetko, čo je pre nás v našej realite “nestráviteľné”. Rovnako ako peristaltika a rytmické pohyby svalov udržujú hrubé črevo v pohybe, rovnako tak vonkajšie podnety sú impulzom k neustálej duševnej činnosti – vstrebávanie toho, čo k nám prichádza a integráciou do nášho vnímania sveta a existujúcich myšlienkových vzorcov.

Continue reading